Domov » Koledar dogodkov

Koledar dogodkov

Koledar dogodkov v Orleku in bližnji okolici

Na koledarju so prikazane prireditve in ostali dogodki v Orleku, KS Sežana in bližnji okolici. Prikazani so tako bodoči kot tudi pretekli dogodki.

Nalaganje... Nalaganje...

Odvoz smeti Orlek

odvoz-odpadkov-2019

Že v letu 2015 se je spremenil urnik odvoza ostanka komunalnih odpadkov iz dvo-tedenskega na štiri-tedenskega, spremenjen je tudi dan odvoza, tako sedaj odvoz ne bo več ob torkih.
V letu 2019 pa se je urnik odvoza spremenil na enkrat mesečno.

Urnik odvoza smeti Orlek 2019

Privič v letu 2019 bo odvoz v četrtek 24. januarja 2019.

 • Januar: 24. (četrtek)
 • Februar: 21. (četrtek)
 • Marec: 21. (četrtek)
 • April: 18. (četrtek)
 • Maj: 22. (sreda)
 • Junij: 19. (sreda)
 • Julij: 18. (četrtek)
 • Avgust: 19. (ponedeljek)
 • September: 16. (ponedeljek)
 • Oktober: 14. (ponedeljek)
 • November: 12. (torek)
 • December: 10. (torek)

Pomembno! Zabojnike je na dan odvoza potrebno dostaviti do 6 ure zjutraj ali dan prej.

Zgornji urnik odvoza velja za Orlek in nekaj drugih vasi:
Brestovica pri Povirju, Povir, Žirje, Plešivica, Merče, Lipica, Lokev, Orlek, Šmarje pri Sežani, Škibini, Prelože pri Lokvi.

Koledar odvoza je objavljen tudi na spletni strani KSP Sežana.

Ostali odpadki -opis

Ostankom komunalnih odpadkov so namenjeni individualni zabojniki (120 L in 240 L), razen za večstanovanjske stavbe, kjer imajo skupne zabojnike.
Ostanke komunalnih odpadkov odpeljejo na Odlagališče za nenevarne komunalne odpadke Sežana (smetišče ob cesti za Vrhovlje).

Odlagamo:

 • odpadke, ki jih ni mogoče razvrstiti v nobeno izmed posod, namenjenih ločenemu zbiranju odpadkov
 • vse odpadke, ki ne sodijo med nevarne, kosovne ali gradbene odpadke
 • ohlajen pepel, smeti in vsebine sesalcev

POZOR!
Vse mešane odpadke v zabojnik odložimo v vrečki za smeti, saj s tem prispevamo k čistoči zabojnika in njegovi daljši življenski dobi.

Ne odlagamo:

 • papirja, plastenk, plastične embalaže, pločevink, stekla
 • nevarnih odpadkov
 • kosovnih odpadkov
 • gradbenih odpadkov
 • žarečega pepela
 • avtomobilskih gum
 • biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov
 • zelenega odreza z vrtov

Ločeno zbiranje odpadkov

Ločeno zbiranje odpadkov pomeni, da odpadke ločeno zbiramo že doma, nato pa jih ločeno tudi odložimo v zabojnike na ekoloških otokih oz. zbiralnicah ločenih frakcij.

Navodila za pravilno ločevanje odpadkov si lahko preberete v ZGIBANKI O LOČENEM ZBIRANJU ODPADKOV.

Vsi ekološki otoki oz. zbiralnice ločenih frakcij so opremljene z zabojniki za ločeno zbiranje papirja, stekla, plastenk, plastične embalaže, pločevink in bio odpadkov.

Ločeno zbrani odpadki tako ne končajo na odlagališču, temveč se vrnejo v industrijo kot sekundarne surovine. S tem se bistveno zmanjša obremenjevanje okolja. Ločeno zbrani odpadki so torej dragoceni viri za nadaljnjo uporabo. Odpadke zbrane na ekoloških otokih začasno skladiščimo in nato oddamo Družbam za ravnanje z odpadno embalažo.

Več informacij

Več informacij o ravnanju z odpadki na spletni strani KSP Sežana.