Domov » O knjigi Orlek in Orlečani

O knjigi Orlek in Orlečani

Knjiga Orlek in OrlečaniKnjiga “Orlek in Orlečani” je strokovna monografija, katere avtorica je Iris Birsa, rojena Zlobec, na domačiji pr’ Zlobcevih v Orleku.

Avtorica knjige Iris Birsa
Avtorica knjige Iris Birsa
  • Osnovni podatki: Knjiga je velikega formata, barvna, trdo vezana, ima 369 strani, preko 900 fotografij, zemljevidov, starih listin in dokumentov.
  • Uvodno besedo in mnenje h knjigi je podala dr. etnoloških znanosti in profesorica zgodovine ga. Jasna Fakin Bajec. Hkrati je izvedbo tudi pohvalila.

Zapisla je: “Donedavno je lokalna preteklost in njena dediščina predstavljala simbol revščine, zato jo je bilo potrebno pozabiti in uničiti. Danes smo na prehojeno pot naših prednikov, njihove stvaritve, spomine in izpoved izredno ponosni, saj predstavljajo temelj naše lokalne identitete”.

  • Vsebina knjige: geografski podatki, nastanek Orleka, Orlek skozi zgodovinska obdobja, podatki o prebivalcih, domačije v Orleku, kmetijstvo, gospodarstvo, šola v Orleku, naravne vrednote, arhitekturna dediščina, življenje in navade naših prednikov v prejšnjem stoletju, dogodki in odkritje spomenika, društva, športni in vaški objekti, družabno življenje in tradicionalne prireditve, šaljive pripovedi in žalostni dogodki.

V knjigi je o domačijah zapisal vsak lastnik sam, ki ni bil omejen s tekstom ali fotografijo, kar je posebnost in izredna dragocenost. Iz opisov spoznamo življenje Orlečanov v različnih obdobjih.

  • Slikovni material: so prispevali vaščani vasi Orlek, arhivi, knjižnice, muzeji… Najstarejši dokumenti so iz leta 1770.
  • Poleg specifičnosti vasi Orlek so v ostalih poglavjih teme, ki se nanašajo na celo Primorsko in širše. Tako kot so živeli Orlečani, so živeli tudi vaščani po drugih vaseh, zato je zanimiva tudi za bralce, ki niso direktno vezani na vas Orlek.

“Čeprav se monografija osredotoča na vas Orlek, se življenje Orlečanov ni bistveno razlikovalo od življenja slehernega Kraševca, ki si je skozi zgodovino moral krepko utirati pot za boljši jutri. Zato je delo izjemno dragocen vir vsakemu, ki se bo ukvarjal z raziskovanjem kraške kulturne dediščine, še posebej pa strokovni javnosti, ki na Krasu snuje različne projekte o socialni, ekonomski in trajnostni uporabi dediščine.
Del, kako so nekoč živeli na Krasu je malo, zato knjiga Orlek in Orlečani zapolnjuje pomembno vrzel o življenju na vasi, hkrati pa mnogim vaškim skupnostim predstavlja dokaz, da se z močno željo, trudom zmore vse…”, je še dopisala dr. Jasna Fakin Bajec, Raziskovalna postaja, ZRC SAZU Nova Gorica.

Knjiga je bila izdana decembra 2012, v samozaložbi. Izid knjige so omogočili, donatorji, ki so v knjigi navedeni. Poleg njih sta izid finančno podprla še dva donatorja Fincom in pa ZKB:

Fincom Branko Stojkovič Orlek ZKB Zadružna kraška banka

V februarju 2013 je bila najbolj brana knjiga Kosovelove knjižnice Sežana.

Knjigo si je mogoče izposoditi v: Kosovelovi knjižnici v Sežani, Divači, Kozini, v Novi Gorici, Kopru, šolski knjižnici osnovne šole Sežana, srednji šoli Sežana, šolski knjižnici osnovne šole Hrpelje.
Kupiti jo je mogoče v Kosovelovi knjižnici v Sežani in v Orleku št. 26. Cena knjige je 88,00 evrov.